Broedplaats Hoorn

IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD

Je hebt dit gezegde vast wel eens gehoord of gezien. In Hoorn maken we in het schooljaar van 2019-2020 werk van dit gezegde. Om het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar optimaal te stimuleren, werken we in Broedplaats Hoorn aan een maatschappelijk ecosysteem waarin verschillende organisaties gebruik maken van elkaars kennis, kunde en kwaliteiten. Op deze pagina lees je meer over wie we zijn en wat we doen.

Wij werken met ambitieuze, enthousiaste doeners en denkers voor wie de ontwikkeling van de kinderen in Hoorn centraal staat.

Wat is Broedplaats Hoorn?

Broedplaats Hoorn is een programma gericht op de vorming van integrale kindcentra (IKC’s). De gemeente Hoorn stimuleert IKC-ontwikkeling door bestaande initiatieven te verbinden, te versterken én door nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Gedurende het schooljaar 2019-2020 werken we samen aan:  

 • het realiseren van concrete vernieuwingen ten behoeve van het Hoornse onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen in Hoorn;
 • persoonlijke ontwikkeling;
 • een duurzame gemeenschap van opvang- en onderwijsvernieuwers in Hoorn.

Programma Broedplaats 2019-2020

Om kennis te maken met de werkwijze van de Broedplaats en het ontstaan van nieuwe ideeën te stimuleren, organiseerden we op woensdag 18 september 2019 het festival ‘Hoorn Droomschool’. Die dag gingen we aan de slag met alle geïnteresseerden in Hoorn om na te denken over hoe het onderwijs en de ontwikkeling voor kinderen van 0 tot 13 jaar nog beter kan. We gingen met elkaar op zoek naar ideeën over manieren om de samenwerking tussen kinderopvang, basisschool, sport, muziek en andere organisaties te verbeteren. Ook stelden we ons voor hoe dé ideale leer-/ontwikkel-/speelomgeving voor kinderen in Hoorn eruit zou zien.

Vanuit de ideeën die tijdens het festival zijn ontstaan, werken we verder in vijf bijeenkomsten (labs), verspreid over het schooljaar 2019-2020. Elk lab onderzoeken we met elkaar de mogelijkheden om de samenwerking en samenhang tussen onderwijs, opvang, zorg en sport/cultuur te verbeteren.

We onderzoeken bestaande initiatieven en experimenteren in de praktijk met nieuwe ideeën. Ook de eigen ontwikkeling krijgt een prominente plek: we ontwikkelen onszelf tot innovators op het gebied van kindontwikkeling. Persoonlijk leiderschap is immers een van de belangrijkste elementen om vernieuwingen in gang te zetten. Tijdens de labs zullen experts op het gebied van kindontwikkeling en IKC-vorming zorgen voor de nodige inspiratie en inzichten.

Met wie?

In de Broedplaats werken we aan een krachtig ecosysteem waarin kinderopvangorganisaties, basisscholen en andere maatschappelijke partners elkaar versterken in de ambitie om meerwaarde te creëren voor de ontwikkeling van kinderen.

We werken met ambitieuze mensen die verder willen en durven kijken dan hun eigen organisatie. Niet alleen de ontwikkeling van het Hoornse onderwijs en het vormen van IKC’s komt aan bod, we verdiepen ons ook in onze eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast werken we aan het opbouwen van een netwerk met gedreven collega’s en andere professionals. We gaan op onderzoek uit in de praktijk en leren van wat er al is en wordt gedaan, van goede voorbeelden en van minder goede voorbeelden. Uiteindelijk met het doel tot nieuwe ideeën en aanpakken te komen voor kindontwikkeling, zodat deze in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

De 25 geselecteerde deelnemers werken dit schooljaar aan de volgende thema’s:

 1. Hoe volgen we de kinderen (en hoe laten we zien dat we dat samen doen)? Eigenaarschap: hoe betrekken we kinderen bij de IKC-ontwikkeling en bij het vormgeven van hun eigen ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat verschillende partijen en personen hun observaties, signaleringen en verantwoordelijkheden kunnen delen zodat het kind beter geholpen kan worden?
 2. Drie groepen gaan aan de slag met inspanning en ontspanning: hoe kunnen Pedagogisch Medewerkers (PM’ers) en leraren als collega’s samenwerken in de school, om te zorgen voor een betere afwisseling tussen inspanning en ontspanning?
 3. Hoe ontwikkelen we een juridisch sluitend beleid inclusief checklist om IKC’s op te kunnen beoordelen? 
 4. Twee groepen gaan aan de slag met de vraag: Hoe organiseren we een integratie-activerende factor (denk bijvoorbeeld aan een makelaar) tussen school, zorg en opvang, zodat we de juiste mensen bij elkaar krijgen voor de ontwikkeling en behoeften van elk kind?
 5. Hoe kunnen muziekonderwijs en IKC-ontwikkeling samen optrekken, en hoe kunnen we muziek en kunst op de agenda krijgen als belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen?

De labs vinden plaats op woensdagen van 16.00-20.00 uur op de volgende data:

 • 30 oktober 2019: lab 1
 • 18 december 2019: lab 2
 • 29 januari 2020: lab 3
 • 4 maart 2020: lab 4
 • 15 april 2020: lab 5
 • vrijdag 15 mei 2020: Broedplaats XL (feestelijke afsluiting en vooruitblik)

Denk je een bijdrage te kunnen leveren aan één van de bovenstaande thema’s, neem dan contact met ons op. We zoeken nog een aantal experts en/of ervaringsdeskundigen!