IKC in Hoorn

Het kan beter voor kinderen en voor ouders, voor de samenleving van nu en de samenleving van de toekomst. Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen– de burgers van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. Onderstaande film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe. Meer info zie: www.kindcentra2020.nl

Binnen Hoorn zijn al meerdere IKC initiatieven gestart:

IKEC 

Speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het ideaal voor kinderen, ouders én professionals die intensief samenwerken. Het kan bij het Integraal Kind en Expertise Centrum Jonge Kind (IKEC). Samen voor het kind. Lees hier meer over IKEC.

IKC de Kreek 

Lees hier meer over IKC de Kreek.

IKC Maria

De samenwerking tussen een school en kinderopvang vormt de eerste stap in de vorming van een IKC.  Lees hier meer over IKC Maria

MKC Hoorn 

Er wordt momenteel gewerkt aan de inhoudelijke vormgeving van het MKC (Montessori Kindcentrum Hoorn) en er zal op termijn een gezamenlijk gebouw gerealiseerd worden in de Hoornse Binnenstad. Een kindcentrum gestoeld op het gedachtegoed en de kernwaarden van Maria Montessori. Lees hier meer over het MKC.

IKC Ceder

Met elkaar vormen we een rijke sociale omgeving waarin kinderen formeel en informeel leren. Door dit complete aanbod, dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij zien het kind als geheel. Wij zijn daarom niet alleen gericht op leren praten, rekenen, en schrijven. Wij besteden net zo goed aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn er voor kinderen van 0-14 jaar. Lees hier meer over IKC Ceder.

IKC Het Fluitschip

Het IKC Het Fluitschip moet een plaats zijn voor kinderen uit de wijk, waar zij, naast gedegen onderwijs in de basisvaardigheden, met een breed aanbod op het gebied van cultuur, natuur, sport en sociale interacties in aanraking komen. Zo worden zij voorbereid op een volwaardige plek in de maatschappij, en wordt segregatie tussen de verschillende groepen leerlingen verminderd. Lees hier meer over IKC Het Fluitschip.

IKC Het Spectrum

Lees hier meer over IKC Het Spectrum.

IKC de Wingerd

IKC de Wingerd is een kindcentrum waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Lees hier meer over IKC de Wingerd.

Ben jij ook bezig met een IKC initiatief in Hoorn? Laat het ons weten via info@broedplaatshoorn.nl!