Nieuws

Broedplaats Hoorn in vogelvlucht

December 2021

Woensdag 15 december vond alweer de laatste sessie in 2021 van Broedplaats Hoorn plaats.

Tijdens dit online programma maakten we een vogelvlucht langs de verschillende thema’s en uitdagingen waar we ons binnen de Broedplaats voor inzetten. Het afgelopen jaar waren dat met name de thema’s Kansengelijkheid, Ouderbetrokkenheid en Ontschotten/samenwerken binnen een IKC. We keken met elkaar waar nu – aan het einde van 2021 – de kansen en uitdagingen liggen en waar we het komende jaar op in willen zetten.

We sloten af met een reflectie op de huidige vorm en aanpak van Broedplaats Hoorn. Daar kwamen een aantal belangrijke inzichten in naar voren, die we mee zullen nemen in de doorontwikkeling van Broedplaats Hoorn 2022.

  • “Gaat het om IKC-ontwikkeling, of het ontschotten en samenwerken van de keten rondom kinderen? Vergeet daarbij niet de organisaties die niet direct werken in de kinderopvang of het onderwijs “.
  • “Nu is het tijd voor praktische diepgang. Aan de slag met casussen zodat we vanuit de praktijk gaan leren en ontwikkelen”
  • “Het zou fijn zijn als we ergens concreet naar toe werken. Een Toolkit, handboek, etc”

In januari gaan we aan de slag met een nieuw programma, wil je meedenken en/of ontwikkelen? Laat het ons weten via info@broedplaatshoorn.nl. Voor nu wensen we jullie hele fijne feestdagen en op naar een mooi 2022!


Samenwerken voor een Kansrijke Start

Oktober 2021

We gaan samen met onze vrienden van ‘Samen van Start’ dieper in op het voorkomen en doorbreken van achterstanden bij kinderen en hoe de diverse betrokken partijen in Hoorn daar samen in kunnen optrekken.

Afgelopen zomer is een onderzoek gepubliceerd door onderzoekers van de Erasmus School of Economics. Zij laten zien hoe achterstanden in onder andere gezondheid, groei en taalontwikkeling zich al in de vroegste levensjaren aftekenen. Al na vier maanden zijn de verschillen tussen kinderen van ouders met lage versus hoge inkomens merkbaar in hun ontwikkeling. Als het fundament voor kansenongelijkheid al zó jong wordt gelegd, is bijsturen wanneer kinderen naar school gaan in feite altijd te laat.

Deze nieuwe inzichten bevestigen waar Broedplaats Hoorn en Samen van Start al langer voor pleiten: investeer in een doorlopende ontwikkellijn. Van consultatiebureau tot middelbare school, ‘van baby tot brugklasser’. Hoe kunnen de verschillende partijen die een rol spelen in deze levensfases beter met elkaar en ouders samenwerken om achterstanden te signaleren of zelfs te voorkomen?

We nodigen alle professionals voor wie dit relevant is uit om 27 oktober met elkaar in gesprek te gaan over deze en andere onderwerpen. Er komen experts om te komen vertellen en er worden vooral ervaringen, geleerde lessen en hulpvragen met elkaar gedeeld.

Het programma belicht (niet in deze volgorde) in ieder geval de volgende onderdelen:

  1. Samen van Start in het spotlicht. Wat is samen van start? Wat is de missie en visie die de mensen die er werken drijft? Welke uitdagingen en kansen komen zij tegen?
  2. Waar staan we nu? Huidige trends en ontwikkelingen in Nederland rondom achterstand en kwetsbaarheid.
  3. Hoe taal ons denken vormt. Hoe denken en praten we over ‘achterstanden’ en ‘kwetsbaarheid’ in verschillende werkomgevingen? Welke (onbewuste) aannames beïnvloeden hoe we hiernaar kijken en handelen? In dialoog.
  4. Hoe signaleren we op tijd? Hoe vinden we kinderen die (nog) niet in beeld zijn bij het onderwijs? Hoe kunnen we ouders hier zo goed mogelijk in betrekken en ondersteunen? In gesprek met de Ouderbegeleiders Astrid Kok en Caroline van de Heij.
  5. Hoe vullen de verschillende betrokken partijen elkaar goed aan? Welke zichtbare en onzichtbare schakels zijn er eigenlijk in de keren rondom kinderen? Wat vraagt een slimme samenwerking met ketenpartners, zoals de GGD en het Consultatiebureau? Waar zitten bottlenecks in de verschillende organisatieculturen en werkwijzen? Is er een gedeelde ambitie als het gaat om signaleren, doorbreken en voorkomen van achterstanden?

Meld je aan voor 27 oktober!


Ontschotten

Juli 2021

In de laatste digitale bijeenkomst hebben we met elkaar de mogelijkheden van betere samenwerking van professionals rondom kinderen en het gezin verkend. De term “ontschotten” hielp ons hierover na te denken: niet alleen de “letterlijke schotten” zoals de schotten op organisatieniveau of verschil in CAO en wet- en regelgeving, maar ook willen we streven naar het vervagen van “de schotten” in ons denken en manier van handelen richting ouders en kinderen. Hiermee creëer je een optimale service voor het gezin.

Joke van Emst en Linda Erken hebben hun inspirerende verhaal gedeeld tijdens de Broedplaats. Zij lieten zien hoe je de mogelijkheden kan opzoeken binnen de beperkingen van de soms ingewikkelde schotten. Linda verzorgt extra begeleiding voor kinderen op school en ontzorgt daarmee tevens de leerkracht, na schooltijd werkt Linda op de BSO en is zij daar het vertrouwde gezicht voor alle kinderen. Het was mooi om te horen wat dit oplevert!

Dit was alweer de laatste bijeenkomst van Broedplaats Hoorn voor de zomervakantie begint.

We gaan weer live!

Na de zomer gaan we verder met het originele programma van Broedplaats Hoorn. Geen online bijeenkomsten, maar live bijeenkomsten waarbij inspiratie, netwerken en goede ideeën uitwisselen centraal staan! We kijken er naar uit jou en je collega’s te ontmoeten! Zet de data alvast in de agenda’s:

  • Woensdag 27 oktober 16.00-20.00 uur

Welke professionals rondom het kind?

Al meerdere malen is gebleken dat er behoefte is aan duidelijkheid over hoe het netwerk van professionals die zich rondom het kind eruit ziet. Dit complexe netwerk zijn we aan het uitwerken in een overzichtelijke afbeelding, de eerste schetsen zijn gepresenteerd aan een aantal deelnemers. We hopen deze zo snel mogelijk officieel te kunnen presenteren!

Broedplaats in de praktijk

We bruisen van de ideeën voor de bijeenkomsten, maar willen graag dat jullie de Broedplaats kunnen inzetten in de praktijk, zodat het jullie verder brengt in jullie dagelijkse werk. Daarom zijn we op zoek naar interessante thema’s en casussen die bij IKC ontwikkeling horen. Dus heb je iets moois ontwikkeld binnen jouw school/kindcentrum/locatie en wil je dit delen met professionals in Hoorn? Of zit je met een dilemma wat de IKC ontwikkeling in de weg staat? Mail ons en we denken met je mee!

Broedplaats Hoorn is er voor en door professionals in Hoorn!


Hoe kunnen we elkaar versterken?

Juni 2021

In deze één-na-laatste bijeenkomst voor de zomer, focussen we op het thema waar Broedplaats Hoorn mee begon: hoe kunnen we als professionals rondom kinderen elkaar versterken? En we maken het direct concreet, door ervaringsdeskundigen te vragen om hun verhaal met ons te delen.

Zo neemt directeur van Montessorischool Hoorn Joke van Emst ons mee in de kansen die zij zag om een pedagogisch medewerker (pm’er) in dienst te nemen. De pm’er in kwestie, Linda Erken, schuift ook bij ons aan en zal vertellen hoe het voor haar was om voor een school te werken en samen met de directeur haar functie vorm te geven en nieuwe taken op zich te nemen.

Dit is een erg mooi staaltje ‘jobcrafting’, in het Nederlands ook wel baanboetseren genoemd: een manier waarop een individu zelf invulling geeft aan zijn/haar baan. Vaak leidt dit tot een meer betekenisvolle invulling en manier om zich meer te identificeren met de werkzaamheden.

Wat kunnen we hiervan leren? En hoe kan zowel de opvang als het onderwijs meer profiteren van dit soort wederzijdse samenwerking en de kwaliteiten van de ander? En hoe kun je dit vertalen in andere sectoren, zoals zorg, cultuur, welzijn en sport?

Op 2 juni van 15.30-17.30 uur gaan we hiermee aan de slag! Het belooft weer een vruchtbare middag te worden. Ben je erbij? Schrijf je in via www.broedplaatshoorn.nl


Andy: “Mijn verhaal is jullie verhaal!
Het verhaal van de kinderen op school in de wijk; ons verhaal.”

9 april 2021

Met zo’n gedreven spreker als Andy Oppong was de start van de bijeenkomsten over kansen(on)gelijkheid eentje om niet te vergeten. Zodra iemand vanuit eigen ervaring spreekt en daarbij ook de verbintenis met het publiek opzoekt, is het lastig om niet geïnspireerd de bijeenkomst af te sluiten.

Once Oppong a time kwam Andy op 11-jarige leeftijd aan in Heemskerk, waar hij als nieuwkomer tegen heel veel dingen aanliep. Hij heeft mede hierdoor veel kennis ontwikkeld over systemen, culturen en talen (hij spreekt 7 verschillende talen!). Nu werkt hij, samen met zijn collega’s van Lokaal 0, als cultuurtolk, een functie die hij zelf gecreëerd heeft en hard nodig is in het onderwijs en het sociaal domein. 

In de ‘achterstandswijk’ waar hij opgroeide, met lage inkomens, laaggeletterdheid, grotendeels families met een migratieachtergrond, geen of nauwelijks ouderbetrokkenheid en samenscholende jeugd, ontstonden er vaak problemen. De gemeente wilde met goede bedoelingen graag helpen en in die tijd betekende dit onder andere dat er een ontmoetingsplek voor jeugd werd opgericht. 

Deze ontmoetingsplaats vormde vervolgens het toneel voor jeugdproblematiek. Als gevolg betraden nieuwe acteurs het toneel. De handhavers zorgde voor veel spanningen, extra problematiek en weinig preventie. 

Jongeren die al in beeld waren bij de politie ontspoorden, hoe kon dit gebeuren? Achteraf kan Andy goed vertellen over welke aanpak hier het beste is. “Jongeren moeten gehoord en gezien worden. Waar liggen hun behoeftes? Wat missen ze en waar gaat het mis?” Door toekomstgericht te werken, bied je een perspectief voor deze kinderen. Je zet als professional in op individuen en samen werk je naar een einddoel. Daarnaast combineer je alle functies, zodat het niet stopt bij één organisatie, maar meegroeit met het kind. 

Andy is geboren in het West-Afrikaanse land Ghana, waar de opvoeding heel anders is dan in Nederland. “In het land wordt een kind, naast ouders, opgevoed door meerdere personen tegelijk zoals ooms en tantes.” Volgens een bekend gezegde in het Zulu: “Umuntu ngumuntu ngabantu”, ben je omdat wij zijn.

“Umuntu ngumuntu ngabantu” – Zulu gezegde

In het westen is bovenstaande wel bekend, maar de invulling is anders. “Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding, ze worden ondersteund om het zelf te kunnen doen.” Het signaleren van gedrag van de jongeren wordt vanuit een westers kader geïnterpreteerd. We zetten hier bijvoorbeeld in op ouderbetrokkenheid en niet op familiebetrokkenheid.  It takes a village to raise a child is precies waar we naartoe zouden moeten. Door dit soort cultuurverschillen ontstaan er botsingen tussen (in dit geval) nieuwkomers en het systeem, waardoor kansenongelijkheid ontstaat. 

Om Andy’s verhaal te concluderen kunnen we zeggen dat “het gras niet doorgroeit door er harder aan te trekken, maar door het op een andere (betere) manier te voeden.” Kijk nieuwsgierig vanuit je hart naar de brede context van een situatie, ontwikkel culturele sensitiviteit en heb oog voor de mens en de village waar deze onderdeel van uitmaakt. Als je op die manier kijkt, is het veel makkelijker om te begrijpen waar een kind vandaan komt en kan je hem of haar de juiste zorg bieden die het nodig heeft. Vraag daarbij hulp, want je hoeft het niet alleen te doen!


Broedplaats 2021: We zijn van start!

2 maart 2021

We zijn officieel van start! De eerste twee bijeenkomsten van Broedplaats Hoorn met het thema ouderbetrokkenheid zijn een feit. Ondanks dat we geen fysieke afspraken konden plannen, ging het online ook hartstikke goed en vonden we het tof om te zien dat zoveel van jullie aanwezig waren.

Na de eerste bijeenkomst met Peter de Vries als gastspreker was iedereen geïnspireerd en geprikkeld over ouderbetrokkenheid en werden we uitgedaagd daar later nog eens over na te denken. Twee weken later gingen we met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen binnen dit thema middels een open space. Wij vonden het heel gaaf om te zien dat er vanuit allerlei hoeken mensen aanwezig waren en dat zij elkaars expertise opzochten. Een aantal onderwerpen uitgelicht:

1. Hoe te starten?

Monique (GGD Hollands Noorden) wilde graag met anderen sparren over hoe je het hele traject van ouderbetrokkenheid eigenlijk begint. In deze groep werd gepraat over de bekendheid en bereikbaarheid van elkaar. Er ontstond bijvoorbeeld een idee om in samenwerking met pedagogisch medewerkers samen groepsvoorlichting te geven. Ook was er aandacht voor (de soms negatieve) lading die ouders hebben bij of over het consultatiebureau en hoe dit te verbeteren. We zagen hier mooie onderlinge samenwerkingen ontstaan!

2. Ouderbetrokkenheid in Coronatijd

Deze was voor iedereen wel van toepassing: ouderbetrokkenheid in tijden van Corona. Caroline (Klimop/Fluitschip) vroeg zich af: Wat gebeurt er op verschillende scholen om ouders toch te kunnen betrekken? We zagen mooie voorbeelden voorbij komen zoals het sturen van filmpjes aan ouders van wat er in de groep gebeurt en het organiseren van een pubquiz met ouder en kind. Uit Peters lezing nemen we mee dat we geneigd zijn om te zenden, maar wat kunnen we doen om ook te ontvangen? Jullie kwamen tot een aantal oplossingen. Waarom vragen we ouders bijvoorbeeld niet om zelf een filmpje in te sturen met betrekking tot een thema? Die filmpjes kunnen vervolgens ook heel verbindend werken voor het contact tussen ouders onderling.

Een systeem wat ook erg goed werkt is het maken van buddy’s. Op het Fluitschip wordt er al zo gewerkt. Ouders wordt gevraagd of zij contact met andere ouders zouden willen hebben. De school zorgt ervoor dat mensen aan elkaar worden gekoppeld, zodat ze zelf verder af kunnen spreken.

3. Kansenongelijkheid

Dit thema werd ingebracht door Yvette (Wereldwijzer) er met elkaar gepraat over kansenongelijkheid. Een onderwerp wat sinds de documentaireserie Klassen veel ter sprake komt. Iedereen die met kinderen werkt, zal dit onderwerp op zijn of haar eigen manier herkennen. Een breed onderwerp met veel verschillende zijwegen. Het vroegtijdig signaleren van problemen lijkt een stap in de goede richting. Ook hier kwam het op de hoogte houden van ouders tijdens Coronatijd aan bod. Dit hoeft namelijk niet voor elke ouder zo gemakkelijk te zijn. Hoe zorg je ervoor dat ouders die moeite hebben met bijvoorbeeld het online werken, toch meekrijgt wat er gebeurt op school?

“Wees een wegwijzer en geen hulpverlener!”

Verder is er behoefte aan een overzicht van alle instanties die ouders kunnen ondersteunen. Een leerkracht of pedagogisch medewerker kan hen dan doorsturen naar de juiste plek, zonder dat zij zelf hulpverlener worden. Een mooie quote die wij hieruit meenemen: Wees een wegwijzer en geen hulpverlener! Durf elkaar te vragen om hulp en je kennis te delen, zodat mensen bij de juiste instantie terecht komen en het beste geholpen worden in het belang van het gezin.
Volgende bijeenkomst

We zagen dat het thema kansenongelijkheid heel veel gespreksstof opleverde. Daarom gaan we volgende twee bijeenkomsten aan de slag met dit thema. We nodigen weer een enthousiaste gastspreker uit en er is voor jullie ook weer genoeg ruimte voor persoonlijke inbreng. Kom vooral met vragen en subonderwerpen waar jullie het over willen hebben. Het thema is breed en iedereen heeft vanuit zijn of haar eigen perspectief of beroep te maken met kansenongelijkheid. We kunnen vast veel van elkaar leren en hopen dat ook binnen dit thema weer mooie verbinding en samenwerkingen zullen ontstaan!

De eerste bijeenkomst is op 31 maart en inschrijven kan via de website of deze link. Binnenkort meer info over de inhoud van het programma. We hopen jullie snel weer te zien!


Zoektocht naar de ideale ouder

25 januari 2021

Als professional heb je vast een beeld gevormd van jouw ideale ouder. Misschien zijn het de mensen die vaak makkelijk zijn of niet te veel zeuren. Of ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de hele klas. Wat is nou de juiste instelling die een ouder hoort te hebben en moet je hier genoegen mee nemen als professional? 

Voor de aankomende bijeenkomst van Broedplaats Hoorn is Peter de Vries, deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid, te gast. Wij spraken hem alvast over het onderwerp, want het is misschien lastig voor te stellen wat nou een perfecte ouder is. Zitten kinderen wel te wachten op de perfecte ouder en wat kan je als leerkracht doen om de ideale ouder in iedereen omhoog te halen? Of is dat niet de verantwoordelijkheid van school?

Om de vraag of hij zichzelf als ideale ouder ziet, moet Peter lachen. Hij heeft kinderen en tussen de oudste en jongste zit tien jaar verschil. “Wij lopen gemiddeld zestien jaar op een school rond. De rector van de middelbare school, die ik al kende, zei dat het wel lastig voor me zou zijn omdat ik een dubbele pet op had. Door het werk wat ik doe en als ouder op de school. Toen reageerde ik dat ik mijn vaderschap me niet laat afpakken, omdat ik toevallig dit werk doe.” 

“Ik denk dat de school mij niet als ideale ouder ziet,” vervolgt hij. “Dat betekent niet dat ik dat niet ben.” Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de ideale ouder en het is een mooi onderwerp om eens goed over na te denken. Zie jij jezelf als perfecte ouder en wat zou je vanuit je rol als leerkracht, pedagogisch medewerker of manager beschrijven als de ideale ouder? 

Kortom, denk er eens over na en laat je verrassen door de antwoorden van Peter over onder andere de vraag: wat is de ideale ouder?

Er worden dit jaar zes bijeenkomsten (labs) georganiseerd, die per thema in twee delen zullen plaatsvinden. Zet de volgende data alvast in je agenda: 

Lab 2:  31 maart en 14 april van 15.30 tot 17.30 uur

Lab 3: 19 mei en 2 juni van 15.30 tot 17.30 uur


Nieuwsupdate #3: we gaan weer van start!

18 december 2020

Afgelopen maanden hebben we heel hard gewerkt om in 2021 fris van start te kunnen gaan met een nieuwe serie bijeenkomsten. In deze tijden lukt het helaas niet om fysieke bijeenkomsten te organiseren, maar niet getreurd. We beginnen gewoon lekker online! We kijken ernaar uit om ook dit jaar samen met jullie verschillende thema’s te onderzoeken en te verbeteren voor kinderen in Hoorn.

Er worden dit jaar zes bijeenkomsten georganiseerd, waarvan de eerste in twee delen zal plaatsvinden. Op 27 januari en 10 februari van 15.30-17.30 uur duiken we dieper in op ouderbetrokkenheid. Deze heeft het afgelopen jaar een hoop uitdagingen gekend, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders (ook in tijden van corona) betrokken worden en blijven? Als deskundige op dit gebied zal Peter de Vries een lezing geven met als startvraag: wat is volgens jou de ideale ouder? Hij zal onder andere meer vertellen over het toegankelijk maken van de Nederlandse taal en het overbruggen van culturen.

Peter de Vries, deskundige ouderbetrokkenheid
Peter de Vries, deskundige ouderbetrokkenheid

Caroline: “De Poolse vertaling voor het woord ondeugend zorgde voor verwarring bij de ouders”

Het zal vast voor iedereen die werkt met kinderen een herkenbaar fenomeen zijn. Hoe betrek je nou toch die ouders die de Nederlandse taal niet goed spreken. Vaak is er geen opzet in het spel, maar blijft de Nederlandse taal een struikelblok.

“Ik heb ooit in het rapport van een kleuter geschreven dat hij de laatste tijd lekker ondeugend is,” vertelt Caroline van der Heij. Ze is leerkracht en ouderbegeleider op twee verschillende basisscholen. “Later kwam de Poolse moeder naar me toe om te vragen wat ik daarmee bedoelde.” Er is namelijk geen letterlijke vertaling voor het woord ondeugend en in het Pools wordt het grofweg vertaald naar stout of vervelend. “Iets wat absoluut niet aan de orde was bij dit kind,” vervolgt Caroline. “Gelukkig was het contact met deze moeder goed en durfde ze het te komen vragen.”

Als deskundige op het gebied van ouderbetrokkenheid, kent Peter de Vries goed zijn weg binnen het onderwerp. Het voorbeeld hierboven beschrijft goed wat hij als een van de belangrijkste waarden noemt. Ouders moeten zich welkom voelen op school en met elke ouder en verzorger is er een persoonlijke relatie. Zonder dat welkome gevoel of die persoonlijke relatie, was de moeder uit het voorbeeld misschien niet naar de juf toegestapt en had ze misschien wel het gevoel gehad dat haar kind helemaal niet leuk was op school. 

Piotr Horszczaruk is vader van twee kinderen. Caroline beschrijft hem als een ontzettend betrokken ouder die veel doet voor andere (Poolse) ouders. “In Polen gaan kinderen pas vanaf hun zevende naar school. Hier zijn kinderen al vanaf hun vijfde leerplichtig,” vertelt hij. “Veel buitenlandse ouders weten dat niet. Daarnaast sturen ze hun jongere kinderen niet naar een opvang, omdat ze dat van huis uit niet gewend zijn. Op die manier leren kinderen en zijzelf de Nederlandse taal niet en dat kan later vervelend voor ze worden.”

Hij organiseert bijeenkomsten voor ouders om ze informatie te geven over hoe het in Nederland werkt. “Het is gewoon jammer als een kind op die manier een achterstand ontwikkelt met de taal en daardoor later ook problemen heeft met het vinden van een opleiding of een baan,” vertelt hij.  “Polen horen niet alleen in de agrarische sector te werken, maar daarvoor moeten je kind en jij als ouder ook gewoon goed de taal leren.”

Bij Caroline op school zijn dus mooie voorbeelden over hoe ouders die de taal niet goed spreken toch betrokken worden. Tijdens de eerste (online) bijeenkomst over ouderbetrokkenheid gaan we verder in op het onderwerp. Deze vindt plaats op 27 januari van 15.30 tot 17.30 uur en is interessant voor alle professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Tevens is deze inspirerende lezing interessant voor management en bestuur, dus we nodigen ook hen van harte uit! 

Tijdens de tweede bijeenkomst op 10 februari van 15.30 tot 17.30 uur gaan we met elkaar aan de slag om concrete verbeteringen in te zetten. Ook hier ben jij samen met andere professionals in Hoorn van harte welkom!